Diensten

Impregneren / Hydrofoberen

Impregneren: Waarom impregneren of (in vaktaal) hydrofoberen? Veel bouwwerken in Nederland bestaan uit minerale materialen, zoals baksteen, beton, etc. Door invloed van vocht (water), zouten en diversen industriele verbrandingsprocessen vinden er dagelijks agressieve aantastingen plaats. Welke invloeden? Zouten: Iedere minerale ondergrond bevat wateroplosbare zouten. Door indringing van vocht of condensvorming van binnenuit, lossen deze zouten op en na verdamping van het water kristalliseren deze zouten en veroorzaken veel schade door moleculenvergroting van deze zouten (verpulvering, scheurtjes) Industriele verbrandingsprocessen: Overal vinden dagelijks verbrandingsprocessen plaats. Hierdoor komen er vele stoffen vrij zoals zwaveloxide, koolmonoxide, etc. Deze stoffen verbinden zich in onze atmosfeer met (water)damp. Dit water (zure regen) is agressief en tast al onze minerale ondergronden aan. Dit uit zich in afschilvering, verpulvering en carbonatie Water: Bij regenval nemen de minerale ondergronden dit water op en bij latere verdamping blijven stof en vuil achter. Deze nestelen zich in de porien van de ondergrond en geven een niet fraai esthetisch aanzicht. Algen en mossen: In ons zeeklimaat blijven minerale ondergronden vaak vochtig. Daar algen en mossen het beste gedijen in een vochtige omgeving, zien we vaak alg- en mosaangroei ontstaan. Deze aangroei scheidt zurige stoffen uit en tasten de ondergrond aan . Tevens bemoeilijkt deze aangroei ook de droging van de ondergrond. Vorst: Indien tijdens een vorstperiode veel vocht in de ondergrond aanwezig is, bestaat er een groot risico dat het aanwezige vocht wordt omgezet in ijskristallen. Dit proces gaat gepaard met enorme krachten en volumevergrotingen en zodoende is er grote kans op beschadiging van de ondergrond. Impregneren en nieuwbouw: Ja vraagt u zich af, moet nieuwbouw geimpregneerd worden? Hier geven wij een volmondig ja op! Loopt u eens door een wijk van 15 jaar of ouder en kijk eens kritisch naar de gevels op de regenkant. Wat ziet u? Een smerige gevel waar een groot deel van de voegen verdwenen zijn en wat er nog zit is boterzacht. Als het ook nog eens een zachte steen is ziet u dat er op veel plaatsen blussen zijn afgesprongen, dat is vorstschade welke aan de buitenkant zichtbaar is, maar ook de steen inwendig is ernstig aangetast. Opnieuw voegen en/of de gevel reinigen is een kostbare zaak. Indien de woning zo snel mogelijk na oplevering geimpregneerd wordt is het resultaat dat: de gevels aanzienlijk langer schoon blijven, geen voegaantasting plaats vind en de isolatiewaarde toeneemt. Is dit kostbaar? Welnee het kost maar een fractie van wat opnieuw voegen, of gevelreiniging kost! Vraag eens een offerte aan